Politické spektrum na ČT24: referendum v České republice, ano či ne?

02.12. 2017 vložil witzany

Jiří Witzany v diskusi Politického spektra na ČT 24 o rizicích a případných pozitivech obecného zákona o referendu, kde byly kladeny následující otázky:

 • Jedna z forem přímé demokracie – referendum, všelidové hlasování, se dostalo do volebních programů několika stran, objevuje se i při koaličních jednáních, proč chtějí referendum, nestačí zastupitelská demokracie?
 • Je referendum skutečně tak potřebné?
 • Referendum – nejvyšší stupeň demokracie nebo naopak konec demokracie
 • Nebezpečí referenda – zahrnuje i názory lidí ze širokého spektra společnosti, kteří nemají patřičný rozhled, jsou hloupí a nezorientovaní v problému
 • Zastupitelská demokracie – společnost řídí elity, které byly zvolené ve svobodné politické soutěži, prošli nějakým sítem, dokázali vyhrát ve volbách, zastupují názory voličů, byť i těch hloupých, ale mají, alespoň částečně, potřebný rozhled
 • Poslanci, senátoři mají odborné zázemí, asistenty, instituty – to občané nemají
 • K čemu všemu by se mohlo referendum využívat?
 • Referendum se dá i zneužít, např. v diktaturách, kde si pomocí referenda diktátoři nechávají „oficiálně“ posvětit svou moc, své konkrétní kroky, dají se zmanipulovat
 • Přímá referenda fungují např. ve Švýcarsku, ale to je země s vysokou kultivovanou, vzdělanou a demokratickou populací a dlouhou demokratickou tradicí – dorostla česká populace vůbec k referendu?
 • Nehrozí u nás to, že by, přehnaně řečeno, při přímé demokracii, referendu, vyhrávala nedemokratická volba necivilizované ulice?
 • Kdo by rozhodoval, o čem budou lidé v referendu rozhodovat?
 • Místní referenda mají možná své opodstatnění /hlasování v obcích o zavedení vodovodu, obchvatu kolem obce, vybudování parku, omezení silničního provozu/, ale co referenda o něčem, co může mít pro stát a jeho směřování do budoucna možná fatální a nevratný dopad /vystoupení z NATO, EU atd.?
 • Nesnímá politická reprezentace pomocí referenda ze sebe odpovědnost?

Záznam diskuse lze shlédnout zde.

Napište komentář