Jindřich Šídlo: Programové a hodnotové priority ODS u příležitosti výročí vzniku strany (HN, 20.42012)

22.04. 2012 vložil witzany

Programové a hodnotové priority ODS u příležitosti výročí vzniku strany

Občanská demokratická strana v pátek oslavila své jednadvacáté narozeniny. Připojujeme se k mnoha gratulantům a přejeme do dalších let minimálně stejné úspěchy, jakými se ODS může pyšnit dnes.

Jindřich Šídlo

hlavní analytik HN

Občanská demokratická strana je nejstabilnější českou politickou formací. O tom jednoznačně svědčí skutečnost, že v jejím čele stojí teprve historicky třetí předseda. Ten první již řadu let nemluví s druhým. Ten druhý s prvním ani třetím, ale stejně jako první je ochoten třetímu dobře poradit. Ten třetí mluví s prvním, ale dost se u toho bojí.

Většina bývalých místopředsedů ODS již není členem ODS. Pokud je, snaží se to nikde neříkat, a pokud se to říkat nebojí, bojí se toho zbylí členové.

ODS se důrazně a jednoznačně distancuje od svého bývalého prvního místopředsedy Pavla Béma a žádá jej, aby neprodleně rezignoval na poslanecký mandát nebo alespoň podle svého nejlepšího vědomí a svědomí podpořil vládu Petra Nečase, kdyby jich bylo málo.

ODS je jediná skutečně autentická pravicová strana východní Evropy nejúspěšněji prosazující autentický program sociální demokracie. ODS prosazuje co nejmenší a úsporný stát, jenž vypisuje co největší množství státních zakázek, díky nimž je v budoucnu možné uskutečňovat program úsporného státu. Otázka vztahu klesající schopnosti státu vypisovat takové zakázky s potřebami strany takové zakázky vypisovat bude řešena prudkým zvýšením daní, které strana jednoznačně odmítá v každé volební kampani.

ODS jednoznačně prosazuje pevné zakotvení země v euroatlantické civilizaci. Mezi základní hodnoty euroatlantického společenství řadí ODS společnou zodpovědnost euroatlantického společenství za prosperitu České republiky, případně Občanské demokratické strany, případně jejích členů, případně aspoň některých.

ODS prosazuje myšlenku trvale vyrovnaného rozpočtu, který bude povinně vyrovnaný zejména v těch volebních obdobích, kdy ODS nevládne. O to důrazněji však bude ODS dodržení vyrovnaných státních financí vyžadovat, kontrolovat a důrazně varovat před nebezpečím řecké cesty.

ODS prosazuje přímou volbu prezidenta pokaždé, kdy její kandidát nemá šanci uspět ve volbě nepřímé a naopak. ODS v tuto chvíli hledá vhodného kandidáta pro volbu v roce 2013, a pokud se někomu bude chtít, zcela jistě se zúčastní prvního kola volby. O účasti svého kandidáta v druhém kole ODS v tuto chvíli ani neuvažuje.

ODS prosazuje rovnou daň z příjmu fyzických osob, pokud právě neprosazuje daň progresivní. ODS jednoznačně odmítá zvýšení přímých daní, které považuje za trest pro úspěšné. ODS doporučuje svým úspěšným členům, aby se odstěhovali do Monaka.

ODS považuje za svou jednoznačnou programovou prioritu boj proti korupci. ODS v nejbližší době představí svůj protikorupční plán, za nějž převezme osobní zodpovědnost místopředseda Pavel Drobil ihned poté, co bude uzavřeno jeho vyšetřování pro podezření z korupce. Manuál vzniká pod pracovním názvem „Naše dobrá rada zní: zničte to“.

ODS respektuje demokratické principy předávání moci, což již dokázala v minulosti tím, že svou vládu dvakrát dobrovolně odevzdala již během volebního období a v současnosti se chystá ke třetímu takovému kroku. Nejstabilnější vládou, na níž se ODS podílela, byl jednobarevný menšinový kabinet sociální demokracie pod vedením premiéra Miloše Zemana, jehož podporou ODS prokázala svou nesmiřitelnou neústupnost vůči levicovým experimentům.

ODS důrazně varuje veřejnost před nástupem komunistů k moci a je připravena udělat vše, aby k tomu došlo co nejdříve.

Občanská demokratická strana v pátek oslavila své jednadvacáté narozeniny. Připojujeme se k mnoha gratulantům a přejeme do dalších let minimálně stejné úspěchy, jakými se ODS může pyšnit dnes.

Jindřich Šídlo

Jindřich Šídlo

hlavní analytik HN

Občanská demokratická strana je nejstabilnější českou politickou formací. O tom jednoznačně svědčí skutečnost, že v jejím čele stojí teprve historicky třetí předseda. Ten první již řadu let nemluví s druhým. Ten druhý s prvním ani třetím, ale stejně jako první je ochoten třetímu dobře poradit. Ten třetí mluví s prvním, ale dost se u toho bojí.

Většina bývalých místopředsedů ODS již není členem ODS. Pokud je, snaží se to nikde neříkat, a pokud se to říkat nebojí, bojí se toho zbylí členové.

ODS se důrazně a jednoznačně distancuje od svého bývalého prvního místopředsedy Pavla Béma a žádá jej, aby neprodleně rezignoval na poslanecký mandát nebo alespoň podle svého nejlepšího vědomí a svědomí podpořil vládu Petra Nečase, kdyby jich bylo málo.

ODS je jediná skutečně autentická pravicová strana východní Evropy nejúspěšněji prosazující autentický program sociální demokracie. ODS prosazuje co nejmenší a úsporný stát, jenž vypisuje co největší množství státních zakázek, díky nimž je v budoucnu možné uskutečňovat program úsporného státu. Otázka vztahu klesající schopnosti státu vypisovat takové zakázky s potřebami strany takové zakázky vypisovat bude řešena prudkým zvýšením daní, které strana jednoznačně odmítá v každé volební kampani.

ODS jednoznačně prosazuje pevné zakotvení země v euroatlantické civilizaci. Mezi základní hodnoty euroatlantického společenství řadí ODS společnou zodpovědnost euroatlantického společenství za prosperitu České republiky, případně Občanské demokratické strany, případně jejích členů, případně aspoň některých.

ODS prosazuje myšlenku trvale vyrovnaného rozpočtu, který bude povinně vyrovnaný zejména v těch volebních obdobích, kdy ODS nevládne. O to důrazněji však bude ODS dodržení vyrovnaných státních financí vyžadovat, kontrolovat a důrazně varovat před nebezpečím řecké cesty.

ODS prosazuje přímou volbu prezidenta pokaždé, kdy její kandidát nemá šanci uspět ve volbě nepřímé a naopak. ODS v tuto chvíli hledá vhodného kandidáta pro volbu v roce 2013, a pokud se někomu bude chtít, zcela jistě se zúčastní prvního kola volby. O účasti svého kandidáta v druhém kole ODS v tuto chvíli ani neuvažuje.

ODS prosazuje rovnou daň z příjmu fyzických osob, pokud právě neprosazuje daň progresivní. ODS jednoznačně odmítá zvýšení přímých daní, které považuje za trest pro úspěšné. ODS doporučuje svým úspěšným členům, aby se odstěhovali do Monaka.

ODS považuje za svou jednoznačnou programovou prioritu boj proti korupci. ODS v nejbližší době představí svůj protikorupční plán, za nějž převezme osobní zodpovědnost místopředseda Pavel Drobil ihned poté, co bude uzavřeno jeho vyšetřování pro podezření z korupce. Manuál vzniká pod pracovním názvem „Naše dobrá rada zní: zničte to“.

ODS respektuje demokratické principy předávání moci, což již dokázala v minulosti tím, že svou vládu dvakrát dobrovolně odevzdala již během volebního období a v současnosti se chystá ke třetímu takovému kroku. Nejstabilnější vládou, na níž se ODS podílela, byl jednobarevný menšinový kabinet sociální demokracie pod vedením premiéra Miloše Zemana, jehož podporou ODS prokázala svou nesmiřitelnou neústupnost vůči levicovým experimentům.

ODS důrazně varuje veřejnost před nástupem komunistů k moci a je připravena udělat vše, aby k tomu došlo co nejdříve.

Napište komentář